Bygga internt eller anlita en byrå?

Du har en fantastisk idé. Det är lösningen på ett stort problem och nu behöver du ett team som utvecklar applikationen. Frågan är, ska du utveckla appen internt eller ska du anlita en byrå? Vi utgår från att projektet är av stor betydelse för ditt företag och kräver minst ett litet team för att utföra.

Att bygga internt

Det finns flera fördelar med att bygga din nästa applikation med ett internt team.

  • Lönekostnaderna är lägre än kostnaderna för att anlita en byrå
  • Skapar ökad kunskap på bolaget
  • Du blir inte beroende av en extern byrå

Att bygga internt är ett önskvärt scenario för många projekt. Frågan är, har ni resurser nog?

Vad har ditt interna team för erfarenhet från att bygga produkter och tjänster sedan tidigare? Det är stor skillnad på att underhålla och drifta en applikation och på att bygga en ny. Vad innebär det för kostnader om projektet drar ut på tiden eller om applikationen brister i kvalitet?

Har ditt befintliga team kunskapen, erfarenheten och tiden nog för att driva projektet och skapa applikationen? Finns resurserna för att bygga en tjänst med hög kvalitet som lanseras på marknaden vid önskad tidpunkt? Om så är fallet, kör igång med ditt interna projekt idag!

Att rekrytera utvecklare

Nu är dock verkligheten som så att många företag saknar kompetens i form utav erfarna utvecklare, strateger och designer för att driva mjukvaruprojekt internt. Nästa nödvändiga steg blir att rekrytera och som ni känner till så är konkurrensen för att rekrytera utvecklare och nödvändiga kompetenser hård.

Har ditt företag möjligheten att attrahera duktiga utvecklare? Ni möter hård konkurrens och det har lett till att många företag testar att rekrytera juniora utvecklare som de sedan lär upp.

Rekrytering innebär risk för ditt projekt. Kostnaderna för att rekrytera är ofta stora och det kan vara tidskrävande. Det tar tid att lära upp nyanställda och att svetsa samman ett nytt team. Om ni har möjligheten att attrahera utvecklare och inte behöver få ut produkten eller tjänsten på marknaden snabbt så är det förmodligen ett bra val att bygga ett internt team för projektet.

Många företag som har svårt med att rekrytera önskad kompetens överväger ett annat alternativ…

Att anlita en byrå

Det finns flera fördelar med att anlita en byrå för att bygga din nästa applikation.

  • Vi bygger rätt tjänst — en byrå har samlad erfarenhet från flera typer av projekt och vet vad som krävs för att applikationer framgångsrikt skall lanseras på marknaden
  • Tjänsten når marknaden snabbare — en byrå har ett redan sammansvetsat team som snabbt kan påbörja projektet
  • Kvalitet — en byrå lever på att skapa högt värde för dig och har nödvändig kompetens för att skapa en kvalitativ applikation
  • Flexibilitet — en byrå kan anlitas specifikt för ditt enskilda projekt jämfört med att rekrytera ett helt team som behöver nya uppdrag löpande på ditt företag

Varvet har samlad kompetens från flera typer av projekt. I vårt team har vi medlemmar som tagit en startup från idé till en värdering på 180 MSEK, vi har byggt appar åt Need For Speed och vi har byggt Sveriges första native bank-app. Den samlade kunskapen och erfarenheten är enorm. Att bygga ett internt team med sådan kompetens och erfarenhet sker på lång sikt.

Om hög kvalitet och att snabbt lansera tjänsten på marknaden är viktigt så kan det vara värt att anlita en byrå.

Hybrid-projekt

Vi har mött flera kunder där inget av ovanstående alternativ passar bra. De vill åt fördelarna med att bygga ett internt team med ökad kunskap inne på företaget till en lägre kostnad. Samtidigt vill de ha en applikation med hög kvalitet som snabbt lanseras på marknaden. I dessa fall kan ett hybrid-projekt vara lämpligt.

projekt

Varvet har tillsammans med flera kunder jobbat med hybrid-projekt. Ni anlitar oss för att skapa en tjänst och vi jobbar tillsammans med ditt interna team från ett tidigt stadie.

Den stora skillnaden är att vi under projektet lägger stort fokus på att sprida vår kunskap till ditt interna team. Det innebär att ditt team utvecklas i takt med att applikationen växer fram och vi introducerar dina eventuella nya rekryter till koden. Vi ser till att involvera ditt team i hela projektet och tar till vara på era befintliga kompetenser vilket innebär lägre kostnader.

Vid lansering har ditt team full koll på den kvalitativa kodbasen och ni har alla förutsättningar för att drifta och underhålla appen internt. Du kombinerar fördelarna med att utföra projektet internt med fördelarna du får när du anlitar en byrå.

Hur du väljer att bygga din nästa tjänst spelar stor roll. Den bästa approachen kanske är en hybrid mellan att bygga internt och att anlita en byrå.