Varvet

Bonnier Korsord

Ett skräddarsytt, kraftfullt verktyg för att skapa, redigera och exportera högkvalitativa korsord.

2017-Nu

Hero bonnier

Bakgrund

Bonnier är Nordens ledande medieföretag, med över 200 års erfarenhet av mediemarknader i förändring. Bonnier media group jobbar med TV, magasin, film, affärspress, dagstidningar, böcker och digital media. Bonnier Korsord är den största producenten av korsord i Sverige med tolv magasin och 116 utgåvor varje år.

Att skapa korsord på det gamla viset med papper och penna är tidskonsumerande och inte särskilt flexibelt. Bonnier var ute efter ett snabbare och effektivare sätt att skapa korsord på. De ville spendera mindre tid på manuell redigering och logistik så att korsordskonstruktörerna kunde fokusera på att vara kreativa. Bonnier behövde ett verktyg som kunde förverkliga detta och vände sig till Varvet för att få hjälp att bygga det.

Tjänster

  • back-end
  • front-end
  • ui/ux
  • användartestning

Vad vi gjorde

Projektet inleddes med användarundersökningar samt kartläggning av den befintliga processen såväl som av användarnas behov. Med användarnas behov i åtanke designades ett nytt verktyg som sedan utvecklades i nära samarbete mellan Varvet och Bonnier Korsord.

Ruby on Rails i kombination med React valdes som tekniska verktyg i projektet. React användes för att utveckla korsordsredigeraren, en avancerad applikation där korsordskonstruktörer och redigerare bygger korsord med hjälp av nödvändiga funktioner.

Utöver de grundläggande funktionerna som t.ex. användarhantering och datalagring, användes Ruby on Rails för att skapa API:er som transformerade korsord till färdiga PDF:er, redo att matas in direkt i korsordsmagasinen. Det innebar att tiden för manuell polering reducerades.

När den första versionen av verktyget lanserades utfördes användartester med mycket goda resultat. Utan att informera användarna om funktionaliteter så kunde samtliga skapa ett korsord under en eftermiddag.

A crossword
Ui button inaktiverad Ui button bildord Ui button tavlingsruta

Resultat

Det slutgiltiga resultatet blev ett komplett verktyg som inkluderar alla steg i att producera ett korsord. Varvet och Bonnier Korsord gjorde tillsammans produktionen av korsord kortare, mer effektiv och enklare för alla som är inblandade i skapandet.

Ulrika falk

“Varvet är lyhörda och levererade som utlovat. Vi är jättenöjda. Dessutom, och detta är ett stort plus, är det roligt att jobba med Varvet!”

Ulrika Falk Chefredaktör, Bonnier Korsord

Teknologi

Redo att starta ditt eget projekt?

Kontakta oss

Fallstudier