Varvet

Dockspot

En onlinetjänst där du kan förboka din gästhamnsplats.

2018

Hero dockspot

Bakgrund

Dockspot hjälper båtägare planera sina semestrar genom att erbjuda förbokning av båtplatser i 90 hamnar i tio europeiska länder. Företaget grundades 2009 som ett resultat av hög efterfrågan från båtägare som ville planera och förboka sina båtsemestrar online.

När användarna blev fler och man började växa ur sin gamla plattform, vände sig Dockspot till Varvet för att få hjälp att bygga en ny bokningstjänst. Plattformen hade blivit långsam, krävde mycket administration, var inte skalbar och mötte inte längre användarnas behov.

Tjänster

  • back-end
  • front-end
  • ui/ux

Vad vi gjorde

Projektet inleddes med en förstudie där Dockspots tidigare tjänst kartlades och analyserades. Tillsammans med Dockspot satte vi mål med projektet som vi senare kunde använda för att utvärdera hur projektet gått. För att lära oss mer om användarnas behov samlade vi också in feedback från dem.

Vi skapade oss en förståelse för alla delar av problemet genom en bredare områdesanalys, och inspirerades av andra produkter, projekt och upplevelser för att hitta nya möjligheter.

Spot Spot Spot Spot Spot Spot selected
Button wave
Button
Harbour
Macbook

Under nästa fas tog Varvet fram konceptdesign, wireframes och en roadmap för projektet. Det gav oss konkreta förslag att diskutera kring och hjälpte oss få en gemensam syn på arbetet som låg framför oss.

Vårt team med utvecklare och designers jobbade nära kunden, som godkände varje ny funktion i takt med att de byggdes. Daglig kommunikation och avstämning varje vecka gjorde att vi kunde arbeta effektivt och kontinuerligt säkerställa att vi var på rätt spår.

Resultat

Dockspot 2.0 är en helt ny bokningssajt med ett uppdaterat administrationsgränssnitt för hamnarna. För användaren går det snabbare och smidigare att boka båtplats. För Dockspot innebär den nya sajten att de kan skala upp tjänsten så den kan användas av fler hamnar, samtidigt som de sparar tid som de tidigare behövde lägga på onödig administration.

Teknologi

  • Ruby on Rails
  • JavaScript
  • HTML5
  • CSS3

Redo att starta ditt eget projekt?

Kontakta oss

Fallstudier