Varvet

Sigmastocks

Ett lätthanterligt verktyg baserat på finansiell matematik där användaren kan skapa sin egna aktieportfölj utifrån stora mängder data.

2015-Nu

Bakgrund

Sigmastocks grundades sommaren 2014 av matematiker och ingenjörer som en reaktion på de höga avgifterna i fondförvaltning. Fintech-bolaget har skapat ett verktyg som baserat på matematiska algoritmer och stora mängder data gör det möjligt för privatpersoner att spara i en aktieportfölj utan förkunskaper.

Tjänster

  • back-end
  • front-end
  • design
  • systemintegration

Vad vi gjorde

Projektet inleddes med en förstudie där vi genom en workshop tillsammans med Sigmastocks identifierade användare, tekniska ramar och utmaningar. Studien resulterade i en roadmap över de funktioner och flöden som behöver byggas först och utifrån den togs en första designprototyp fram. Våra utvecklare och designers jobbar tillsammans under projekt vilket skapar ett helhetsperspektiv genom hela processen.

Utifrån user stories i vår backlog utvecklades flöden för den nya webbapplikationen. Korta feedbackcykler är nyckeln till kontinuerlig förbättring och stegvis adderades nya funktioner. Genom parprogrammering hittade vi snabbt lösningar genom kontinuerlig feedback i hela processen. Tillsammans med teknikerna på Sigmastocks utvecklade vi ett system för hantering av kunddata samt ett system för att räkna ut användarens månadssparande. Utvecklingen gör det möjligt för användaren att skapa sina egna portföljer utifrån Sigmastocks matematiska modeller.

Webbapplikationen integrerades med Nordnet för att förenkla köpprocessen för användaren. Det utfördes även användartester för att säkerhetsställa kvaliteten i utveckling och design.

Resultat

Sigmastocks är nöjda med vårt samarbete och vi är stolta över att få vara med och förändra finansbranschen. De har genom den nya webbapplikationen ökat sin användarbas från 300 till 2500 betalande kunder (mars 2017) och växer nu med i snitt 20 % per månad. Vårt samarbete med Sigmastocks fortsätter och vi ser fram emot att hjälpa dem genom deras fortsatta resa.

“Varvet hjälpte oss att bygga om vår hemsida och har sedan dess varit med och kompletterat vår befintliga webbutveckling. Vi är mycket glada över vårt samarbete och framför allt nöjda med den hjälp som vi har fått.”

Mai Thai Sigmastocks

Teknologi

Redo att starta ditt eget projekt?

Kontakta oss

Fallstudier